MH INTERNSHIP DEVELOPER 2022 ĐỢT 2 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG - TIẾP TỤC SỨ MỆNH ĐÀO TẠO NHỮNG “LẬP TRÌNH VIÊN THỰC THỤ” CHO TƯƠNG LAI

 

Chương trình Tuyển dụng và Đào tạo TTS Lập trình - MH Internship 2022 đợt 1 được tổ chức tháng 03/2022 đã có những thành công ngoài mong đợi với số lượng ứng viên lên đến 200 người. Ngoài ra, cho đến thời điểm hiện tại, các bạn TTS Lập trình của MH đều đã trưởng thành về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm và đang đóng góp tốt cho các dự án thực tế tại công ty.

 

Ảnh 1: Ngày On-board của các bạn TTS Lập trình 

của MH Internship Developer vào tháng 03/2022

Ảnh 2: Buổi giao lưu và tổng kết giữa kỳ thực tập của MH Internship Developer 2022

Ảnh 3: Các bạn TTS tham gia vào các buổi training của công ty

Ảnh 4: Các bạn TTS từng bước trưởng thành hơn 

trong quá trình thực tập và làm việc ở MH Solution

Ảnh 5: Các bạn TTS tự tin đóng góp trong các dự án

 

Tháng 08/2022, Ban lãnh đạo công ty đã phê duyệt và lên kế hoạch “khởi động” cho MH Internship Developer 2022 đợt 2. Trong chương trình tuyển dụng lần này, MH đã tin tưởng gửi gắm mảng đào tạo TTS Lập trình cho các Trainers đến từ Noron Academy - Trung tâm đào tạo Công nghệ hàng đầu Việt Nam. MH Solution hy vọng sẽ mang đến cho các bạn TTS Lập trình sắp tới lộ trình đào tạo dễ tiếp cận, cơ hội được cọ xát thực tế và sự đồng hành của các mentor vừa giỏi, vừa tâm lý. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị bài kiểm tra đầu vào cũng sẽ sát sao hơn để đảm bảo nội dung kiểm tra đúng trọng tâm chuyên môn. MH Solution cũng dự kiến sẽ “update” gói quà on-board trong chương trình lần này.

 MH Internship Developer 2022 đợt 2 vẫn sẽ diễn ra gồm 3 vòng:

  • Vòng hồ sơ: 05/09 - 09/09
  • Vòng kiểm tra đầu vào: 12/09 - 14/09
  • Vòng phỏng vấn: 15/09 - 16/09

Và Chương trình đang mở ra cơ hội cho tất cả các bạn SV năm 03,04 và mới ra trường “đam mê công nghệ, sẵn sàng dấn thân vào thử thách để khẳng định bản thân” trong khu vực Hà Nội.

MH Solution hy vọng rằng MH Internship Developer 2022 đợt 2 sẽ tiếp tục mang đến cho các TTS Lập trình tương lai những trải nghiệm có ích!