Dashboard Điều hành Hồ sơ sức khỏe Sở Y tế Phú Yên

Bắt đầu hoạt động từ tháng 03/2021, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế tại Phú Yên bước đầu đạt được một số kết quả, qua đó, một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã hình thành và phát triển nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành chung, như: Cơ sở dữ liệu quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; cơ sở dữ liệu tiêm chủng; cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe công dân; cơ sở dữ liệu quản lý hành nghề y, dược, an toàn vệ sinh thực phẩm; cơ sở dữ liệu quản lý cung ứng thuốc và kiểm soát kê đơn thuốc tại một số nhà thuốc, trạm y tế...

Thông qua Dashboard Điều hành Hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu được cập nhật hoàn chỉnh và tích hợp vào các phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân. Hoàn thành kho dữ liệu thì sẽ liên thông với phần mềm khám chữa bệnh của cả nước và cấp tài khoản cho bà con. Như vậy, người dân sẽ nắm được tiền sử bệnh tật của mình, mỗi khi đi khám bệnh thì cung cấp tài khoản cho bác sĩ nắm được tiền sử bệnh tật để chẩn đoán, điều trị phù hợp và nhanh chóng.

Năm 2021, ngành Y tế Phú Yên triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân với mục tiêu có thêm ít nhất 30% người dân trên địa bàn tỉnh được lập hồ sơ sức khỏe điện tử; hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm Dữ liệu y tế quốc gia. Theo kế hoạch, trong năm 2021 sẽ có 258.000 người được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Như vậy, Phú Yên có 83,64% dân số được khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử.